Desencí­s d'un paisatge
Data:
00-00-2002
Col.lecció Digital:
MHB Catàlegs d'Exposició del Museu